سئو چیست؟ تاثیر سرعت سایت در نرخ تبدیل

آیا می دانید سئو چیست؟ همه می‌دانیم که سرعت سایت روی تجربه کاربری تاثیر دارد. اما چگونه؟ تاثیر آن چه مقدار است؟ آیا تاثیری روی درآمد سایت دارد؟ تحقیقات زیادی روی این کیس انجام شده‌اند و نتیجه‌ی آن اینگونه است: سرعت سایت هم روی نرخ تبدیل و هم روی فروش تاثیر دارد. به این کیس […]