• تلفن: 55784693 - 021
  • تلفکس: 55784694 - 021
  • همراه: 09123084180
  • مدیریت: علیرضا صفتی
توربوشارژر

توربو شارژر کمپرسوری است که با افزایش توان مکش هوای ورودی توسط موتور خودرو، موجب احتراق بهتر سوخت و در نتیجه افزایشقدرت موتور می‌شود.

این وسیله با کمک گازهای خروجی موتور کار می‌کند و بدون اتلاف انرژی فعالیت می‌کند. این سامانه بر خلاف سوپر شارژر موجب کاهش قدرت موتور خودرو نمی‌گردد. در واقع توربو شارژر با نیروی حاصل از گازهای خروجی موتور عمل می کند، در حالی که سوپر شارژر با استفاده از نیروی گرفته شده از میل لنگ توسط تسمه یا زنجیر کار می کند. با استفاده از توربو شارژر میزان هوای وارد شده به موتور افزایش می یابد که منجر به بهبود قدرت یا راندمان و یا هر دو خواهد شد. معمولاً از این سامانه در چرخه اتو و چرخه دیزل برای موتورهای احتراق داخلیاستفاده می گردد، هر چند استفاده از آن در موتورهای احتراق خارجی نیز مفید می باشد. البته توربوشارژهای الکتریکی هم موجود است که با انرژی الکترسیته کار می کند وبیشتر در خودروهایی که بصورت فابریک توربو شارژ ندارند.وهمچنین در جهت تیونینگ نیز از این نوع استفاده میشود. و همچنین وسیله دیگری جهت وارد کردن هوای بیشتر به موتور وجود دارد که ازیک فن ویک نانویونیزاسیون سوخت تشکیل شده که سوخت را به ذرات نانو تبدیل می کند و فن باعث میشود که هوای زیادی با سوخت ترکیب شود ودر نتیجه سوخت کامل میسوزد وانرژی بیشتری تولید میشود.واین مجموعه بر روی همه خودرو های کاربراتوری وانژکتری وگازسوز قابل نصب است. در موتور وی‌شکل معمولاً از ۲ توربو شارژر بهره می‌برند که هرکدام مخصوص نیمی از موتورها است. به این سیستم twin turbo می‌گویند.